Verktyg

Swed-Welds sortiment muttersvetsverktyg är väldigt stort. Det finns flera olika nivåer, allt från enklare manuella verktyg till verktyg lämpade för robotbetjäning.
Beroende på applikation kan vi vara med och ta fram rätt variant för just ditt ändamål.

Skyttelverktyg SW
Verktyg för muttersvetsning
Skyttelverktyg SW Kombi
Verktyg för muttersvetsning.