Matare

Swed-Weld levererar matare av olika slag till industrin.
Med sin patentsökta SW-EF har Swed-Weld skapat en flexibel och säker lösning som tidigare saknats.
I första hand framtagen till svetsmuttrar men kan med fördel användas till andra komponenter.

SW-EF M5 – M14
Komponentmatare för tex. svetsmuttrar med möjlighet att byta mellan storlekarna M5 till M14.