SW PFP 181 – 281 MF/DC Inverter

Pressvets

- Stålstativ
- Vattenkyld transformator, armar, elektrodhållare & elektroder
- Bättre svetsresultat ( Inverter )
- Lägre energiförbrukning ( Inverter )
- Lägre elektrodslitage ( Inverter )
- Gejderstyrd tryckluftsmanövrerad
- Standard arbetsdjup 270mm ( Kan fås upp till 750mm )

SW PFP 181 Inverter
Effekt: 90 kVA @ 20% intermittens 400V
Elektrodkraft 735 kg - Utrustad med vattenkylning

SW PFP 281 Inverter
Effekt: 185 kVA @ 20% intermittens 400V
Elektrodkraft 1200 kg - Utrustad med vattenkylning

Related Products

Skyttelverktyg SW
Verktyg för muttersvetsning
Skyttelverktyg SW Kombi
Verktyg för muttersvetsning.