SW PFP 181 – 251

Pressvets

- Stålstativ
- Vattenkyld transformator, övre och undre t-spårsplatta
- Gejderstyrd tryckluftsmanövrerad
- Standard arbetsdjup 270mm ( kan fås upp till 750mm )

SW PFP 181
Effekt: 80 kVA @ 50% intermittens 400V
Elektrodkraft 735 kg - Utrustad med vattenkylning

SW PFP 251
Effekt: 150 kVA @ 20% - 60 kVA 50% intermittens 400V
Elektrodkraft 735 kg - Utrustad med vattenkylning