SW PF 161 – 181

Punktsvets

- Stålstativ
- Vattenkyld transformator, armar, elektrodhållare & elektroder
- Gejderstyrd tryckluftmanövrerad
- Standard arbetsdjup 430mm ( kan fås upp till 830mm )

SW PF 161
Effekt: 60 kVA @ 50% intermittens 400V
Elektrodkraft 300kg - Utrustad med vattenkylning

SW PF 181
Effekt: 80 kVA @ 50% intermittens 400V
Elektrodkraft 525kg - Utrustad med vattenkylning