SW PF 136 – 151

Punktsvets

- Stålstativ
- Vattenkyld transformator, armar, elektrodhållare & elektroder
- Gejderstyrd tryckluftsmanövrerad
- Standard arbetsdjup 430mm ( kan fås upp till 830mm )

SW PF 136
Effekt:35 kVA @ 50% intermittens 400V - Koppararm Ø 50mm
Elektrodkraft 185kg - Utrustad med vattenkylning

SW PF 151
Effekt:50 kVA @ 50% intermittens 400V - Koppararm Ø 50mm
Elektrodkraft 300kg - Utrustad med vattenkylning